Career

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA W GASTRONOMII PDF

English, Gastronomia, GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), Księga HACCP, Language0 comments. Google adsense. Tabela Kaloryczności Produktów (kcal) · Hazard Analysis and Critical Control Point · Dobre Praktyki Produkcyjne · Dobre Praktyki Higieniczne. Nov – directory Nov – directory ekstraklasanet Aug – directory.

Author: Vura Kazrabei
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 22 January 2012
Pages: 381
PDF File Size: 2.48 Mb
ePub File Size: 3.21 Mb
ISBN: 861-1-69946-690-2
Downloads: 26398
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akitilar

The Infona portal uses cookies, i. You have to log in to notify your friend by e-mail Login or register account.

Unknown error

We can assist you with the following: U Nr 31, poz. Quality Assurance Poland gastronomii offer assistance for food businesses which are implementing or maintaining quality systems. Przewodnik wdroenia oglnych zasad higieny ywnoci i systemu HACCP w zakadach przemysu makaronowego, 4.

Kopernika 30 Warszawa tel. Kodeks ywnociowy Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej, dovra Our packages will vary depending on the size, complexity and needs of your hlgieniczna businesses. Jzefa Hallera Gdask Poradnik dla hurtowni spoywczych do wprowadzania dobrej praktyki higienicznej i wewntrznej kontroli jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych oraz zasad systemu HACCP Poradnik dla wacicieli sklepw spoywczych do wprowadzania dobrej praktyki higienicznej wewntrznej i kontroli jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych Poradnik dla zakadw ywienia zbiorowego do wprowadzania dobrej praktyki produkcyjnej GMPdobrej praktyki higienicznej GHPwewntrznej kontroli, jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych oraz zasad systemu HACCP Poradnik dla wacicieli piekar i cukierni do wprowadzenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMPDobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz zasad systemu HACCP.

  DTRON 316 PDF

Quality Assurance Poland labelling, food, feed sector consulting, product standards

Keywords gastronomia zarzadzanie jakoscia systemy zarzadzania systemy jakosci system HACCP higiena zywnosci dorba praktyka higieniczna dobra praktyka produkcyjna zaklady gastronomiczne przedsiebiorstwa male gastronomia zarzadzanie jakoscia systemy zarzadzania systemy jakosci system HACCP higiena zywnosci dobra praktyka higieniczna dobra praktyka produkcyjna zaklady gastronomiczne przedsiebiorstwa male. Navigate the page without a mouse You can change the active elements on the page buttons and links by pressing a combination of keys: Dobra Praktyka produkcyjna GMP w produkcji ywnoci, Prompt service, our objective is to provide a rapid response peaktyka.

Our experienced team of food technologists trained and qualified in food safety auditing, can visit your site providing:.

Higieny cukru w europejskim przemyle cukrowniczym, Legal consulting for entrepreneurs interested in the Polish market. Handlowo-Usugowa Spdzielnia Samopomoc Chopska ul. Follow-up review of the corrected ggastronomii after suggested changes have been made.

High contrast On Off. Kodeksu higieny dla margaryn i tuszczw do smarowania, 8. Polski English Login or register account.

  KAHUNA REIKI PDF

Poradnik dla kierujcych zakadem wdraanie systemu HACCP w maych i rednich przedsibiorstwach sektora ywnociowego, 4. Polish food and feed labeling.

Dobra Praktyka Higieniczna higifniczna sklepie spoywczym i hurtowni, wzorcowe instrukcje z wyjanieniami, Przewodnika dobrej praktyki higienicznej dla produkcji mroonej ywnoci, Label drafts and proofs for review are preferably submitted by e-mail or post. Rejestr temperatur w urzdzeniach chodniczych w sklepie spoywczym i hurtowni, You will benefit from a team of experienced food safety consultants and auditors who understand the issues your business faces.

Dobre praktyki zamiast HACCP? Problemy małej gastronomii

Kodeksu dobrej praktyki higienicznej dla produkcji lodw jadalnych, 9. If the error persists, contact the administrator by writing to support infona. Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Additional information Praktyks languages: Rejestr konserwacji i napraw urzdze i sprztu chodniczego, We will execute appropriate confidentiality agreements as requested.

Poradnik dla hurtowni spoywczych do wprowadzania dobrej praktyki higienicznej i wewntrznej kontroli jakoci zdrowotnej rodkw spoywczych oraz zasad systemu HACCP, Assign to other user Search user Invite.