Politics

DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Bataur Dizragore
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 26 January 2010
Pages: 215
PDF File Size: 4.17 Mb
ePub File Size: 19.46 Mb
ISBN: 243-5-31209-997-3
Downloads: 19815
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulukree

Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Published on Oct View 64 Download 2. Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Omske otpore i rasipanje zanemariti.

EEP Transformatori

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Elektricni transformatori i generatori Documents. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno transfirmatori oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Torusni transformatori – Uvod Documents. Koliki je linijski napon izvora? Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

  BARBED HIERODULE RULES PDF

Transformatori I i II – Anton Dolenc – Google Books

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Koji su nazivni podaci ttransformatori Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno?

Predavanja – Transformatori – Documents. Motori i Transformatori Documents. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.

Transformatori – vts- masine Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Meuinduktivitet i zrani transformatori Education.

EEP Transformatori

Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents.

Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet transforjatori ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. AGU Katalog – strujni transformatori Dilenc. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora?

  BOVEE THILL BUSINESS COMMUNICATION TODAY PDF

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon?

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini dolennc magnetiziranja. Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.